År: 2023
Udarbejdet for: TV SYD
Opgavetype: DokumentarVideo
Elementer: DokumentarDronevideosociale mediervideo