Test

Her på siden kan du lytte til test-udgaver af podcasten “På arbejde med læringsmiljøpædagogen”.

Rettelser foretaget 24.11.23


Lyt til podcasten: På arbejde med læringsmiljøpædagogen

Hvad er en læringsmiljøpædagog? Og hvilken forskel kan en læringsmiljøpædagogisk indsats konkret gøre for børn og voksne i dagtilbuddet i Odense Kommune område Syd Vest.

I denne podcast kan du lytte til fortællinger om det helt typiske arbejde, en læringsmiljøpædagog har. Du kan også blive klogere på alle de forskellige “varer”, læringsmiljøpædagogen har på hylderne som for eksempel sparring med personalet eller særlige læringsmiljøpædagogiske indsatser. Og endelig kan du høre stemmerne af to dagtilbudsledere med gode erfaringer med at gøre brug af læringsmiljøpædagoerne.

Start med afsnit 1, hvor vi giver introduktion og overblik over, hvad en læringsmiljøpædagog er og kan.

God fornøjelse!

Vil du vide mere om læringsmiljøpædagogernes arbejde, eller har du brug for hjælp fra en læringsmiljøpædagog i dit dagtilbud, kan du kontakte leder af læringsmiljøpædagogerne i Odense Kommune område Syd Vest: Lotte Vesterholm Thomsen (indsæt kontaktinfo, ex mail og telefon)


Afsnit 1 Hvad er en læringsmiljøpædagog?

I dette første afsnit får du den overordnede introduktion til, hvad en læringsmiljøpædagog er.

Medvirkende er lederen af 18 læringsmiljøpædagoger i Odense Kommune Lotte Vesterholm Thomsen.

Kort fortalt beskriver hun læringsmiljøpædagogernes arbejde således:

– De kan sætte nye processer igang med pædagogerne ude i børnehusene, og de kan arbejde kontinuerligt med nye initiativer, som de i samarbejde med pædagogerne finder frem til virker for børnegruppen.

Ud over at være leder for 18 læringsmiljøpædagoger i Odense Kommunes område Syd-Vest, er Lotte Vesterholm Thomsen leder af fem børnehuse i kommunen.

Medvirkende
Lotte Vesterholm Thomsen, leder for læringsmiljøpædagogerne i område Syd-Vest i Odense Kommune og  institutionsleder i Højby Hjallese i Odense Kommune.


Afsnit 2 Kæmp som Darth Wader

Den erfarne læringsmiljøpædagog Søren Christensen tager os med helt tæt på en helt almindelig arbejdsopgave:

Et børnehus har udfordringer med en urolig drengegruppe, som personalet har svært ved at få styr på.

Men gennem samarbejdet med læringsmiljøpædagogen, kommer der ro på. Der bliver ændret på miljøet omkring drengene.  Samtidig blev personalets oprindelige mistanke om diagnoser hos flere af drengene droppet.

Læringsmiljøpædagogen giver personalet nye handlemuligheder: De får trænet legemusklen, og personalet lærer at støtte børnene i legen og kæmpe som Darth Wader.


Medvirkende

Søren Christensen, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune.

Vært: Søren Laursen, journalist


Afsnit 3 Visiterede læringsmiljøpædagogiske opgaver

Dagtilbuddene kan få også hjælp fra læringsmiljøpædagogerne  til indsatser omkring et enkelt barn. 

I dette afsnit fortæller to læringsmiljøpædagoger om to indsatser, de kan hjælpe dagtilbuddene med

I begge tilfælde skal kommunen visitere til hjælpen, og selvom visitationen går på et specifikt barn,  arbejdes målrettet med læringsmiljø og børnefællesskab.

De to indsatser er:

1. Særlig læringsmiljøpædagogisk indsats 
Her får dagtilbuddet hjælp fra læringsmiljøpædagogen i en periode på højest seks måneder ad gangen.

Som altid arbejdes der også her ud fra systemisk tænkning og inklusion. Der er fokus på pædagogik, daglige rutiner, organisering og arbejdskultur.

2.     Lokalt oprettet ressourceplads
Her får dagtilbuddet tildelt 12,5 time om ugen, som dagtilbuddet  i samarbejde med læringsmiljøpædagogen kan  bruge, så det giver bedst mening.

Timerne er en økonomisk understøttelse, der giver mulighed for at købe en ekstra medarbejder ind.

Formålet er at øge muligheden for meningsfuld deltagelse for barnet i fællesskaber, hvor der er fokus på trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Læringsmiljøpædagoen kommer i dagtilbuddet over en periode på fire til seks uger, laver observationer og sparrer med personalet. Sammen udarbejder læringsmiljøpædagog og pædagoger en handleplan, så der bliver sat en pædagogisk ramme for indsatsen.


Medvirkende

Maria Abild Rehdin , læringsmiljøpædagog, Odense Kommune

Michael Hauberg Andersen , læringsmiljøpædagog, Odense Kommune

Vært: Søren Laursen, journalist


Afsnit 4 Sparring med personalet

I dette afsnit fortæller to erfarne læringsmiljøpædagoger om, hvordan personalet i dagtilbuddet kan få sparring med læringsmiljøpædagogerne til at løse en bestemt udfordring.

Typisk tager udfordringen udgangspunkt i  følgende spørgsmål:

Hvordan får vi et bestemt barn mere med i fællesskabet?

Sparring kommer i flere forskellige former og afhænger af den konkrete udfordring, personalet står med. Ofte er det organiseringen af arbejdet, læringsmiljøpædagogen går ind og hjælper med.

Medvirkende
Susanne Gryholt, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune
Henrik Knudsen, læringsmiljøpædagog, Odense Kommune
Vært: Søren Laursen, journalist


Afsnit 5 – Dagtilbudsleder: “Det var en øjenåbner”

Sådan lyder det fra vuggestueleder Anita Vangsgaard fra Odense Kommune. Hun har flere gange har gjort brug af læringsmiljøpædagogernes ekspertise.

Sammen med Anne Øberg, der er daglig leder af en børnehave, fortæller hun om erfaringerne med at samarbejde med læringsmiljøpædagogerne om udfordringer i børnegruppen.

Deres samlede erfaring er, at læringsmiljøpædagogerne kan være med til at skabe mere trivsel for både børn og personale.

Medvirkende:
Anita Vangsgaard, daglig leder af Ejerslykke Vuggestue, Odense Kommune
Anne Øberg, daglig leder, Ejerslykke Børnehave

Vært: Søren Laursen, journalist


Vil du vide mere?

Har dit dagtilbud brug for hjælp fra læringsmiljøpædagogerne i Odense Kommune område syd-vest? Så kontakt leder Lotte Vesterholm Thomsen på mail llv@odense.dk eller telefon 2027 4978.

Om denne podcast

Produktion
Podcasten er produceret af Laursen Kommunikation for Læringsmiljøpædagogisk team i område syd-vest i dagtilbuddet i Odense Kommune.

Vært og producer: Søren Laursen, Laursen Kommunikation, www.lkom.dk, soren@lkom.dk